Avukatlık Belgesi

BELGEDİR
 
   
 
            Erzincan Barosu Avukatlarından Av. ……………………….. ( T.B.B. Sicil No: ……. ) Baromuz Sicil Defterinin ……….. Numarasında kayıtlı olup, 200.. tarihinden itibaren ……………………………….Erzincan adresinde serbest Avukatlık yapmaktadır.
         İş bu belge ilgilinin isteği üzerine verildi. …./…../20.....
 
 
 
Av. ……    ……….

BARO BAŞKANI