Avukat Stopaj Belgesi (İlçe İçin)

BELGE
                                                                                                                                                     …./…./200..
 
            CMK ve gereğince hukuki yardımda bulunan Avukat …………………….. adına 200… yılında ödenen ücretten aşağıda belirtilen gelir vergisi stopajı kesilerek ……………………… Mal Müdürlüğüne yatırılmıştır.
            Bu belge adı geçen Avukatın isteği ve bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmek üzere düzenlenmiştir.
 
                                                                                                                                      
 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
                                                                                                                                                         .......…………………………

 

 

………………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

VERGİ NO:

KESİLEN G.V. STOBAJ TUTARI            :   …………………  TL