Avukat Kimlik Başvuru Formu

T.C

ERZİNCAN BAROSU BAŞKANLIĞI

    

ERZİNCAN BAROSU

KİMLİK BAŞVURU FORMU

  

ADI

 

SOYADI

 

BAĞLI BULUNDUĞU BARO

 

BARO SİCİL NO

 

TBB SİCİL NO

 

TC KİMLİK NO

 

KAN GRUBU

 

ADRES

 

TELEFON NO

 

FAX NO

 

 

1)      Pul Resim (Renkli,Kravatlı ve Avukat Cübbeli)

2)      Nufus Cüzdanı Fotokopisi (Ehliyet,Kimlik Kartı Fotokopisi,Nufus Müdürlüğünden alınan belge kabul edilmeyecektir.)

3)      TC Kimlik Numarası bilinmiyorsa Nufus Müdürlüklerinden ve internetten öğrenilebilir.İnternet adresi: http://tckimlik.nvi.gov.tr

 

                                                                                                                                 İMZA