Haberler

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİNDE YER ALAN AVUKATLIK MESLEĞİ İLE İLGİLİ HEDEFLER BİR AN EVVEL GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR

Meslektaşlarımızın ekonomik ve sair sorunlarının çözümü için, 7. Yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ivedi şekilde sunulmalıdır.

Bu kapsamda;

📌 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin en az % 100 artış ile güncellenmesi,

📌 CMK Ücret Tarifesi'nin en az % 150 artış ile güncellenmesi,

📌 Stajyer avukatlara, staj süresi boyunca en az asgari ücret kadar maaş ödenmesi,

📌 Avukatlık hizmetinde gelir vergisi ve KDV oranının düşürülmesi,

📌 Belirli davaların avukatla takibinin zorunlu hale getirilmesi,

📌 Taşınmaz satışı ve ipotek tesisi işlemlerinde avukat hukuki yardımının zorunlu hale getirilmesi,

📌 Taşınmazın aynına ilişkin sözleşmeler ve belirli miktarı aşan kira sözleşmelerinin sadece avukatlar tarafından yapılması,

📌 İş uyuşmazlıklarına ilişkin arabuluculukta, avukatı olmayan her işçinin baronun tayin ettiği bir avukatla temsil edilmesi,

📌 Avukatların dava ve icra işlemlerinde kullanacakları bilgi ve belgeye erişimlerinin güçlendirilmesi, buna ilişkin engellerin kaldırılması,

📌 29 yaşını doldurmamış olan ve ‘yeni bir işyeri’ açan meslektaşlarımızın, Bağ-Kur prim muafiyetinin süresinin beş yıla çıkarılması,

📌 29 yaşını doldurmamış olan ve  ‘yeni bir işyeri’ açan, ‘ilk defa vergi mükellefiyeti tesis ettiren’ meslektaşlarımızın gelir vergisi teşvikinden yararlanma süresinin beş yıla çıkarılması,

📌 Kamu avukatlarının özlük haklarının mesleğe yakışır seviyeye getirilerek, hak ve yetkileri ile statülerinin iyileştirilmesi,

📌 Vatandaşlara hukuki himaye sigortası getirilmesi ve

📌 Adli yardım ödeneklerinin artırılması,

Konularının 7. Yargı paketi ile yürürlüğe girmesi için, gerekli çalışmaların yapılmasını önemle talep ediyoruz.

Bu ve benzeri taleplerimizle ilgili; Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı  ile Türkiye Barolar Birliği'ne müracaatlarımızı gerçekleştirdik, görüşmelerimizi ara vermeksizin sürdürüyoruz.

Bir tek amacımız var; meslektaşlarımıza hizmet etmek.

Saygılarımızla.

Av. Adem AKTÜRK
Erzincan Barosu Başkanı