Haberler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MESLEKTAŞLARIMIZA ÖDENEN YOL ÜCRETLERİNİN GÜNCELLENMESİNİ TALEP ETTİK

Değerli Meslektaşlarım,

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen meslektaşlarımıza ödenen yol ücretlerinin benzin ve motorin fiyatlarındaki artışa uygun olarak yeniden değerlendirilmesini ilgili makamlardan talep ettik.


Tarifede belirlenen ücretle birlikte yol ücretlerini de kapsayan toplam ücret, serbest meslek makbuzunda gösterilir; Cumhuriyet Başsavcılığınızca ödeme emri belgesiyle müdafi veya vekilin bildireceği banka hesabına ödenir.


Müdafi veya vekile ödene tutar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi kanunu uyarınca  (% 20 gelir vergisi ve % 18 katma değer vergisi) toplam % 38 vergiye tabidir.

Ekonomik koşullar, enflasyon rakamları, benzin, motorin vb. yakıt türlerinin litre başı fiyatının 24 TL olması karşısında, mevcut yol ücretleri ile müdafi ve vekillere ödeme yapılması ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır.


Açıklanan nedenlerle yakıt türlerindeki % 75'i aşkın artış nispetinde, meslektaşlarımıza ödenen yol ücretlerinin güncellenmesini talep etmekteyiz.

Av. Adem AKTÜRK
Erzincan Barosu Başkanı