Haberler

23 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN, 46. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISINA KATILDIK

Türkiye Barolar Birliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 46. Baro Başkanları toplantısına katıldık.

Toplantının ana gündemini, Avukatlık Asgari Ücret ve CMK Tarifeleri’nin belirlenmesi ve avukata yönelik şiddetin durdurulması; talepler kabul görmediği takdirde izlenecek yol haritası oluşturdu.

Baro Başkanlarının teker teker söz alarak görüşlerini ifade etmelerinin ardından bir sonuç bildirgesi hazırlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Baro Başkanımız Av. Adem Aktürk konuşmasında,

"Yargı reformu strateji belgesinde yer alan avukatlık mesleği ile ilgili hedefler bir an önce gerçekleştirilmelidir,

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi en az % 100, CMK Ücret Tarifesi en az % 150 artış ile güncellenmelidir,

Bu doğrultuda yetkili makamlar nezdinde görüşmeler yapılmalıdır,

Toplantıda alınacak kararlara AMASIZ iştirak edeceğimizi bildiririz." Dedi.

23 TEMMUZ 2022 TARİHLİ 46. BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

TBB Yönetimi ve Baro Başkanları olarak;

4 Haziran 2022 tarihli Türkiye Barolar Birliği Altı Aylık Dönem I. Değerlendirme Toplantısı Sonuç Deklarasyonu’nda “içinde bulunduğumuz koşullar görmezden gelinmeye devam edilirse, temsil yetkimizden aldığımız haklara dayanarak aşamalı eylem planlarını hep birlikte hayata geçirme kararlılığı” şeklinde ifade olunan irademizin arkasındayız.

Avukatların kısa, orta ve uzun vadeli sorunları çerçevesinde, kısa vadede çözülmesi gereken sorunların başında Avukatlık Asgari Ücret ve CMK tarifeleri ile avukata yönelik şiddet başlıklarının ön plana çıktığı konusunda fikir birliği içerisindeyiz.

5 Temmuz 2022 tarihinde TBB ve Baro Başkanları ile Adalet Bakanlığı arasında yapılan görüşmede ortaya çıkan, tarifelerin Eylül ayı başında yayınlanması için ortak çalışma yapılması yönündeki iradeyi olması gereken bir yöntem olarak önemli görüyoruz.

TBB’nin 8 Temmuz 2022 tarihinde Adalet Bakanlığına gönderdiği, avukatlara yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin alınması gereken acil tedbirleri içeren yazının gereklerinin ivedilikle yerine getirilmesinin, sorunun çözümünde etkin bir adım olacağı inancındayız.

Bu kapsamda;

TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yürüteceği görüşmelerde, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatların bugüne kadar enflasyon karşısında yaşadıkları kayıpları telafi edecek, CMK Ücret Tarifesi ise mesleğin onuruyla bağdaşacak şekilde artırılmalıdır.

Avukata yönelik şiddetle mücadele etmek üzere TBB’nin açık ve somut önerilerinin hayata geçirilmesi zorunludur.

TBB’nin Adalet Bakanlığı ile yürüteceği görüşmeler Barolar tarafından titizlikle takip edilecek ve Baroların, sürecin her aşamasının içerisinde olması sağlanacaktır.

Bu sorunların mesleğin onuruna yakışır şekilde çözülmesi TBB’nin ve Baroların önceliği ve olmazsa olmazıdır.

Somut sonuçların elde edilemeyeceğinin anlaşılması halinde; toplantı ve gösteri hakkınının kullanımı ile CMK hizmetinin durdurulması da dahil olmak üzere demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gerekleri kararlılıkla yerine getirilecektir.

Toplantıda alternatif olarak ele alınan kademeli eylem planları, Türkiye Barolar Birliği tarafından tavsiye kararı şeklinde barolarla paylaşılacaktır.

Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Av. Adem AKTÜRK
Erzincan Barosu Başkanı