29.10.2016 TARİHİNDE 676 SAYILI KHK HK.

29.10.2016 TARİHİNDE 676 SAYILI KHK HK.

          29.10.2016 TARİHİNDE 676 SAYILI OLAGANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME RESMÎ GAZETE DE YAYINLANMISTIR.

          SÖZ KONUSU KHK İLE; 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUN 149, 151, 154, 178 VE 188'İNCİ MADDELERİNDE DEGİŞİKLİK YAPILMIS AYRICA YENİ FIKRALAR EKLENMİŞTİR.

          AYRICA 5275 SAYILI CEZA VE GUVENLİK TEDBİRLERİNİN INFAZİ HAKKINDA KANUNUN 59'UNCU MADDESİNİN 4'UNCU FİKRASINDA DEGİŞİKLİK YAPİLMIŞ, AYNI FİKRANIN DEVAMINA YENİ FIKRALAR EKLENMİSTİR.

          MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURULUR.

ERZİNCAN BAROSU BASKANLIGI

 

 

 676 SAYILI OHAL KAPSAMINDA KHK TAM METNİ